UADBB „Jopada“ tapo UADBB AgroRisk Brokers

Išsiplėtė draudimo paslaugų pasiūla – draudžiame pasėlius, verslinius gyvūnus, vis daugiau orientuojamės į žemės ūkio sektoriaus rizikų valdymą. Išsiplėtė ir klientų aptarnavimo tinklas Lietuvoje – centrinė buveinė dabar yra Kaune, skyriai Marijampolėje bei Klaipėdoje. Esame Jūsų patikimi partneriai, pasirenkant draudimo bendroves ir jų siūlomus produktus, konsultuojant žalų vertinimo bei kitais rizikų valdymo klausimais. Mes – daugiau nei draudimas.“